VIMIPC 25BTN

VIMIPC 25BTN

Liên hệ người bán
(0) Đã bán: 1,176

ASCEND 20SP – đặc trị rầy rệp

80,000đ
(0) Đã bán: 1,025
ASATAF 75SP – đặc trị sâu, rầy, rệp gây hại

ASATAF 75SP – đặc trị sâu, rầy, rệp gây hại

Liên hệ người bán
(0) Đã bán: 897
SUPRATHION 40EC – đặc trị các loại rệp

SUPRATHION 40EC – đặc trị các loại rệp

Liên hệ người bán
(0) Đã bán: 1,391
IMCHLORAD 350EC – đặc trị rệp sáp

IMCHLORAD 350EC – đặc trị rệp sáp

Liên hệ người bán
(0) Đã bán: 1,205