Giống măng tây MV-88

10,000đ
(0) Đã bán: 545

Rau xà lách mv-08

8,000đ
(0) Đã bán: 1,315

Rau xà lách búp

10,000đ
(0) Đã bán: 272

Rau cải mầm lớn MV-19

10,000đ
(0) Đã bán: 809

Giống rau muống NAPOLI

10,000đ
(0) Đã bán: 884

Giống rau dền tía complex

8,000đ
(0) Đã bán: 600

Giống mồng tơi lá to MV-94

10,000đ
(0) Đã bán: 588

Giống cải ngọt omega

8,000đ
(0) Đã bán: 783

Giống cải ngọt mv-94

8,000đ
(0) Đã bán: 262

Giống cải ngọt cao sản mv-94

8,000đ
(0) Đã bán: 682

Giống cải ngồng mv-41

8,000đ
(0) Đã bán: 504

Giống cải bó xôi mv-80

12,000đ
(0) Đã bán: 906