Giống mướp hương lai F1 MV-100

10,000đ
(0) Đã bán: 1,300

Giống dưa lưới F1 TN-65

12,000đ
(0) Đã bán: 854

Giống dưa leo lai F1 MV-09

10,000đ
(0) Đã bán: 58

Giống dưa lê MV-86

12,000đ
(0) Đã bán: 122

Giống đậu đũa MV-71

8,000đ
(0) Đã bán: 1,160

Giống đậu cove hạt đen HELLO

8,000đ
(0) Đã bán: 1,479

Giống đậu bắp cao sản MV-01

8,000đ
(0) Đã bán: 1,016

Giống cà pháo tím

10,000đ
(0) Đã bán: 99

Giống cà nâu cơm xanh 89

10,000đ
(0) Đã bán: 697

Giống cà dĩa da ếch VALI

10,000đ
(0) Đã bán: 1,483

Giống cà chua đen F1 MV-93

15,000đ
(0) Đã bán: 1,460

Giống bí đỏ lai F1 MV-313

10,000đ
(0) Đã bán: 1,098