VIMOCA 10G – đặc trị tuyến trùng

VIMOCA 10G – đặc trị tuyến trùng

Liên hệ người bán
(0) Đã bán: 371

VIBASU 10GR – thuốc trừ sâu

65,000đ
(0) Đã bán: 1,444

VIBAM 5GR – thuốc trừ sâu

30,000đ
(0) Đã bán: 1,068

TƯ ẾCH 800WG – thuốc trừ sâu, rầy

10,000đ
(0) Đã bán: 1,445

TRIGARD 100SL – thuốc trị sâu, dòi

20,000đ
(0) Đã bán: 233
TKS BTMET – ngăn ngừa rệp sáp, ve sầu và các loại sâu gây hại
THIONOVA 25WG – thuốc trừ sâu, rầy, rệp

THIONOVA 25WG – thuốc trừ sâu, rầy, rệp

Liên hệ người bán
(0) Đã bán: 1,117
T-EMAIL 10WP

T-EMAIL 10WP

Liên hệ người bán
(0) Đã bán: 920