BIAN 40EC – đặc trị bọ xít muỗi và rầy rệp

BIAN 40EC – đặc trị bọ xít muỗi và rầy rệp

Liên hệ người bán
(0) Đã bán: 309
BASSATIGI 50ND – đặc trị rầy nâu hại lúa

BASSATIGI 50ND – đặc trị rầy nâu hại lúa

Liên hệ người bán
(0) Đã bán: 546
BASSAN 50EC – thuốc trừ rầy

BASSAN 50EC – thuốc trừ rầy

Liên hệ người bán
(0) Đã bán: 308
BASSA 50EC - đặc trị rầy của Nhật Bản

BASSA 50EC - đặc trị rầy của Nhật Bản

Liên hệ người bán
(0) Đã bán: 1,296
BASCIDE 50EC

BASCIDE 50EC

Liên hệ người bán
(0) Đã bán: 1,205
ASARA SUPER 500WG – đặc trị các loại rầy

ASARA SUPER 500WG – đặc trị các loại rầy

Liên hệ người bán
(0) Đã bán: 490
APPLAUD 10WP – đặc trị các loại rầy gây hại

APPLAUD 10WP – đặc trị các loại rầy gây hại

Liên hệ người bán
(0) Đã bán: 1,233
APAZIN HP 450WP – đặc trị rầy, rệp và bọ trĩ gây hại