TATA 25WG – đặc trị rầy gây hại

TATA 25WG – đặc trị rầy gây hại

Liên hệ người bán
(0) Đã bán: 398
SUPERLAU 400SC – đặc trị bọ trĩ, rầy xanh, rầy nhớt

SUPERLAU 400SC – đặc trị bọ trĩ, rầy xanh, rầy nhớt

Liên hệ người bán
(0) Đã bán: 854
SIEURAY 280SC – đặc trị rệp sáp, sâu đục thân, bọ trĩ, sâu vẽ bùa
SCHEZGOLD 500WG – thuốc trừ rầy

SCHEZGOLD 500WG – thuốc trừ rầy

Liên hệ người bán
(0) Đã bán: 690
SAIMIDA 100SL – đặc trị rầy xanh, rầy nhớt, rệp sáp gây hại
SAGOMETRO 50WP – đặc trị rầy gây hại

SAGOMETRO 50WP – đặc trị rầy gây hại

Liên hệ người bán
(0) Đã bán: 1,041
SAGOFIFRO 850WG – đặc trị sâu và bọ xít muỗi gây hại

SAGOFIFRO 850WG – đặc trị sâu và bọ xít muỗi gây hại

Liên hệ người bán
(0) Đã bán: 1,002
RANADI 10WP – đặc trị rầy gây hại

RANADI 10WP – đặc trị rầy gây hại

Liên hệ người bán
(0) Đã bán: 1,064
OTOXES 200SP

OTOXES 200SP

Liên hệ người bán
(0) Đã bán: 470
OSA 50WG – đặc trị rầy gây hại

OSA 50WG – đặc trị rầy gây hại

Liên hệ người bán
(0) Đã bán: 669