MAP LOGIC 90WP – đặc trị tuyến trùng

180,000đ
(0) Đã bán: 1,448
CHITOSAN SUPER – chế phẩm sinh học chuyên trị tuyến trùng
VITHOXAM 350SC – thuốc trừ sâu rầy kháng thuốc

VITHOXAM 350SC – thuốc trừ sâu rầy kháng thuốc

Liên hệ người bán
(0) Đã bán: 245
VITHOXAM 350SC – đặc trị bọ trĩ gây hại

VITHOXAM 350SC – đặc trị bọ trĩ gây hại

Liên hệ người bán
(0) Đã bán: 457
VIMIPC 25BTN

VIMIPC 25BTN

Liên hệ người bán
(0) Đã bán: 933

UNI-ACETA 20SP – thuốc trừ rầy

41,000đ
(0) Đã bán: 365
TĐK EPOXYCO 50EC – đặc trị các loại rầy gây hại

TĐK EPOXYCO 50EC – đặc trị các loại rầy gây hại

Liên hệ người bán
(0) Đã bán: 322
TB DIETRAY 700WP – đặc trị rầy và bọ trĩ gây hại

TB DIETRAY 700WP – đặc trị rầy và bọ trĩ gây hại

Liên hệ người bán
(0) Đã bán: 560