Giống măng tây MV-88

10,000đ
(0) Đã bán: 516

Hạt giống bắp nếp nù

12,000đ
(0) Đã bán: 1,114

Củ cải trắng MV-05

8,000đ
(0) Đã bán: 583

Giống mướp hương lai F1 MV-100

10,000đ
(0) Đã bán: 75

Giống dưa lưới F1 TN-65

12,000đ
(0) Đã bán: 333

Giống dưa leo lai F1 MV-09

10,000đ
(0) Đã bán: 818

Giống dưa lê MV-86

12,000đ
(0) Đã bán: 704

Giống đậu đũa MV-71

8,000đ
(0) Đã bán: 655

Giống đậu cove hạt đen HELLO

8,000đ
(0) Đã bán: 1,465

Giống đậu bắp cao sản MV-01

8,000đ
(0) Đã bán: 1,468

Giống cà pháo tím

10,000đ
(0) Đã bán: 997

Giống cà nâu cơm xanh 89

10,000đ
(0) Đã bán: 83