Giống măng tây MV-88

10,000đ
(0) Đã bán: 302

Hạt giống bắp nếp nù

12,000đ
(0) Đã bán: 1,180

Củ cải trắng MV-05

8,000đ
(0) Đã bán: 911

Giống mướp hương lai F1 MV-100

10,000đ
(0) Đã bán: 438

Giống dưa lưới F1 TN-65

12,000đ
(0) Đã bán: 1,268

Giống dưa leo lai F1 MV-09

10,000đ
(0) Đã bán: 320

Giống dưa lê MV-86

12,000đ
(0) Đã bán: 949

Giống đậu đũa MV-71

8,000đ
(0) Đã bán: 983

Giống đậu cove hạt đen HELLO

8,000đ
(0) Đã bán: 1,411

Giống đậu bắp cao sản MV-01

8,000đ
(0) Đã bán: 1,334

Giống cà pháo tím

10,000đ
(0) Đã bán: 355

Giống cà nâu cơm xanh 89

10,000đ
(0) Đã bán: 1,100