UNI-ACETA 20SP – thuốc trừ rầy

41,000đ
(0) Đã bán: 1,384
SAIMIDA 100SL – đặc trị rầy xanh, rầy nhớt, rệp sáp gây hại
APAZIN HP 450WP – đặc trị rầy, rệp và bọ trĩ gây hại

APAZIN HP 450WP – đặc trị rầy, rệp và bọ trĩ gây hại

Liên hệ người bán
(0) Đã bán: 1,049
AMIRA 25WG – đặc trị rầy nâu

AMIRA 25WG – đặc trị rầy nâu

Liên hệ người bán
(0) Đã bán: 481
ADMIRE 50EC – thuốc đặc trị các loại rầy gây hại

ADMIRE 50EC – thuốc đặc trị các loại rầy gây hại

Liên hệ người bán
(0) Đã bán: 378
DIAPHOS 10GR – đặc trị côn trùng gây hại

DIAPHOS 10GR – đặc trị côn trùng gây hại

Liên hệ người bán
(0) Đã bán: 145
AGILATUS 1.0EC – thuốc trừ sâu sinh học

AGILATUS 1.0EC – thuốc trừ sâu sinh học

Liên hệ người bán
(0) Đã bán: 527