Giống măng tây MV-88

10,000đ
(0) Đã bán: 307

Hạt giống bắp nếp nù

12,000đ
(0) Đã bán: 563

Củ cải trắng MV-05

8,000đ
(0) Đã bán: 348

Giống mướp hương lai F1 MV-100

10,000đ
(0) Đã bán: 1,073

Giống dưa lưới F1 TN-65

12,000đ
(0) Đã bán: 899

Giống dưa leo lai F1 MV-09

10,000đ
(0) Đã bán: 367

Giống dưa lê MV-86

12,000đ
(0) Đã bán: 1,102

Giống đậu đũa MV-71

8,000đ
(0) Đã bán: 388

Giống đậu cove hạt đen HELLO

8,000đ
(0) Đã bán: 999

Giống đậu bắp cao sản MV-01

8,000đ
(0) Đã bán: 94

Giống cà pháo tím

10,000đ
(0) Đã bán: 613

Giống cà nâu cơm xanh 89

10,000đ
(0) Đã bán: 625