Todays Deal Hot 🔥

Giống rau đay long thai
Đã bán: 75 %
Giống ngò rí nano
Đã bán: 89 %
Cà phê Arabica hạt sàn 16 rang
Đã bán: 78 %
Cà phê MOKA hạt rang
Đã bán: 55 %
Cà phê Arabica hạt sàn 18 rang
Đã bán: 54 %
Cà phê CULI hạt rang
Đã bán: 64 %
Cà phê Robusta hạt sàn 16 rang
Đã bán: 83 %
Cà phê Robusta hạt sàn 18 rang
Đã bán: 81 %
Cà phê Robusta sàn 16 hạt chưa rang
Đã bán: 57 %
Cà phê Robusta sàn 18 hạt chưa rang
Đã bán: 80 %
MOKA hạt chưa rang
Đã bán: 55 %
CULI hạt chưa rang
Đã bán: 77 %
ARABICA hạt chưa rang Hàng Xô
Đã bán: 85 %
ROBUSTA hạt chưa rang Hàng Xô
Đã bán: 73 %
APAZIN HP 450WP – đặc trị rầy, rệp và bọ trĩ gây hại
Đã bán: 78 %
ANVADO 100WP – đặc trị rầy xanh, bọ trĩ, rầy nhớt
Đã bán: 79 %
ANBA 50EC
Đã bán: 80 %
AMIRA 25WG – đặc trị rầy nâu
Đã bán: 60 %
AMARA 55EC – thuốc trừ sâu rầy
Đã bán: 73 %
ADMIRE O-TED 200 OD – đặc trị rầy xanh, rầy nhớt, rầy nâu, rầy chổng cánh
Đã bán: 73 %
ADMIRE 50EC – thuốc đặc trị các loại rầy gây hại
Đã bán: 82 %
ACTAONE 750WP – sát thủ diệt rầy, chuyên trị rầy xanh, rầy nhớt, rầy thánh giá
Đã bán: 73 %
ZOBIN 90WP – thuốc đặc trị sâu
Đã bán: 59 %
YAMIDA 10WP
Đã bán: 88 %
WINNER 5WG – thuốc trừ sâu
Đã bán: 56 %
WELLOF 3GR – thuốc trừ sâu
Đã bán: 82 %
VIRTAKO 40WG – thuốc đặc trị rầy nâu, sâu cuốn lá, sâu đục thân
Đã bán: 74 %
VIMOCA 10G – đặc trị tuyến trùng
Đã bán: 84 %
VIBASU 10GR – thuốc trừ sâu
Đã bán: 73 %
VIBAM 5GR – thuốc trừ sâu
Đã bán: 60 %
TUNGENT 800WDG – thuốc trừ sâu phổ rộng kéo dài hiệu quả
Đã bán: 60 %
TƯ ẾCH 800WG – thuốc trừ sâu, rầy
Đã bán: 95 %
TRIGARD 100SL – thuốc trị sâu, dòi
Đã bán: 52 %
TKS BTMET – ngăn ngừa rệp sáp, ve sầu và các loại sâu gây hại
Đã bán: 52 %
THIONOVA 25WG – thuốc trừ sâu, rầy, rệp
Đã bán: 72 %
THIAMAX 25WG – thuốc trừ sâu, rầy gây hại
Đã bán: 89 %
TASIEU 5.0WG – thuốc trừ sâu sinh học cao cấp
Đã bán: 64 %
TAKUMI 20WG – đặc trị sâu tơ, sâu khoang, sâu đục quả
Đã bán: 92 %
T-EMAIL 10WP
Đã bán: 50 %
SUPHU 10GR – thuốc trừ sâu
Đã bán: 58 %
SUPHU 10GR – thuốc trừ sâu
Đã bán: 95 %
SUNATO 540FS – đặc trị bọ trĩ, rầy, rệp
Đã bán: 87 %
SOLO 350SC – đặc trị sâu đục thân, sâu cuốn lá, sâu xanh da láng
Đã bán: 67 %
SIXTOC 555EC – thuốc trừ sâu vẽ bùa, nhện đỏ, rệp sáp, rầy chổng cánh
Đã bán: 69 %
SILSAU SUPER 5WP – thuốc trừ sâu sinh học
Đã bán: 78 %
SILSAU 3.6EC – thuốc trừ sâu sinh học
Đã bán: 80 %
SECSAIGON 50EC – thuốc trừ sâu phổ rộng
Đã bán: 89 %
REGENT 800WG – đặc trị sâu lá và nhện gié
Đã bán: 76 %
REGENT 800WG – đặc trị sâu lá và nhện gié
Đã bán: 57 %
REGENT 0.3G – đặc trị sâu lá và nhện gié
Đã bán: 83 %
REGENT 0.3G – đặc trị sâu lá và nhện gié
Đã bán: 72 %
REASGANT 1.8EC – thuốc trừ sâu sinh học
Đã bán: 50 %
RAMBO 5SC – đặc trị sâu cuốn lá, sâu đục thân
Đã bán: 64 %
RADIANT 60SC – thuốc sinh học đặc trị bọ trĩ
Đã bán: 82 %
PETHIAN 4000IU SC – thuốc trừ sâu sinh học
Đã bán: 69 %
PESIEU 500SC – đặc trị nhện vàng và nhện trắng
Đã bán: 94 %
PEGASUS 500SC – đặc trị sâu tơ, sâu da láng, nhện đỏ, nhện lông nhung
Đã bán: 83 %
PADAN 95SP – đặc trị muỗi hành và các loại sâu
Đã bán: 79 %
OSHIN 20WP – đặc trị sâu, rầy gây hại
Đã bán: 79 %
NOKAPH 10GR – đặc trị tuyến trùng trong đất
Đã bán: 66 %
NIKITA 400WP – thuốc trừ sâu
Đã bán: 81 %
MOTOX 5EC – đặc trị sâu keo, sâu đục quả, sâu cuốn lá
Đã bán: 91 %
MIKMIRE 7.9EC – thuốc trừ sâu sinh học
Đã bán: 91 %
MAP WING 45WP – đặc trị các loại sâu
Đã bán: 57 %
LANCER 97WG – thuốc trừ sâu phổ rộng
Đã bán: 92 %
LANCER 97DF – thuốc trừ sâu phổ rộng
Đã bán: 68 %
KYODO 50WP – thuốc trừ nhện đã kháng thuốc
Đã bán: 95 %
KOLA 700WP – đặc trị các loại sâu rầy
Đã bán: 82 %
KOLA 600FS – thuốc ngâm hạt giống, diệt trứng sâu rầy
Đã bán: 56 %
KARATE 2.5 EC – đặc trị sâu ăn lá, bọ xít muỗi, sâu phao, bọ trĩ
Đã bán: 64 %
HUGO 95SP – đặc trị rầy và rệp sáp
Đã bán: 79 %
GOOD 150SC – đặc trị sâu và nhện hại
Đã bán: 84 %
FIER 500SC – đặc trị nhện gây hại
Đã bán: 60 %
EMABEN 6SG – thuốc trừ sâu sinh học
Đã bán: 59 %
EMABEN 3.6WG – thuốc trừ sâu sinh học
Đã bán: 85 %
DUPONT PREVATHON 5SC – thuốc trừ sâu công nghệ nhật bản
Đã bán: 53 %
DiPel 6.4WG
Đã bán: 79 %
DIAZAN 10H – thuốc đặc trị sâu
Đã bán: 78 %
DIAZAN 10GR – thuốc đặc trị sâu
Đã bán: 70 %
DIAPHOS 10GR – đặc trị côn trùng gây hại
Đã bán: 57 %
DETECT 50WP – thuốc trừ sâu và nhện đỏ
Đã bán: 84 %
DELFIN 32WG – thuốc trừ sâu sinh học
Đã bán: 57 %
DELFIN 32WG – đặc trị sâu đục quả
Đã bán: 62 %
DANTOTSU 50WG – đặc trị rầy nâu gây hại
Đã bán: 66 %
CONPHAI 15WP – đặc trị sâu, rầy gây hại
Đã bán: 84 %
CONPHAI 10WP – đặc trị rầy, sâu xanh, rệp sáp gây hại
Đã bán: 76 %
COMDA GOLD 5WG – đặc trị sâu cuốn lá hại cây lúa
Đã bán: 79 %
CHLORFERAN 240SC – đặc trị sâu cuốn lá, sâu tơ, sâu đục quả
Đã bán: 54 %
CHITS 500WG
Đã bán: 53 %
CHIEF 520WP – đặc trị rầy, nhện, sâu
Đã bán: 62 %
CASTER 630WP – đặc trị sâu rầy
Đã bán: 64 %
CALIRA 555WP – đặc trị bọ trĩ, rầy nhảy, rệp sáp, nhện đỏ
Đã bán: 72 %
BRIGHTIN 4.0EC – thuốc trừ sâu sinh học
Đã bán: 78 %
BỘT TỎI WELL – thuốc dạng sinh học đặc trị côn trùng
Đã bán: 55 %
BRIGHTIN 1.8EC (COMBO 2 GÓI) – thuốc sâu sinh học  đặc trị sâu vẽ bùa và sâu ăn lá
Đã bán: 51 %
BINGED 50WG – thuốc trừ sâu sinh học
Đã bán: 90 %
ASCEND 20SP – đặc trị rầy rệp
Đã bán: 76 %
ASATAF 75SP – đặc trị sâu, rầy, rệp gây hại
Đã bán: 66 %
APTA 300WP – đặc trị rầy nâu và bọ cánh tơ
Đã bán: 74 %
APFARA 25WP – đặc trị rầy, rệp và bọ trĩ
Đã bán: 59 %
ANGUN 5 WG – đặc trị sâu cuốn lá và nhiều loại côn trùng
Đã bán: 91 %
ANFAZA 250WDG – diệt trừ sâu rầy
Đã bán: 79 %
AMMATE 150SC – đặc trị sâu
Đã bán: 75 %
AHOADO 50wp
Đã bán: 88 %
AHOADO 50wp
Đã bán: 87 %
AGILATUS 1.0EC – thuốc trừ sâu sinh học
Đã bán: 91 %
ACTIMAX 50WG – thuốc trừ sâu sinh học
Đã bán: 51 %
ACTATOC 200WP – đặc trị rầy
Đã bán: 79 %
ACTARA 25 WG – đặc trị sâu xám, ve sầu, rầy xanh, rầy chổng cánh
Đã bán: 71 %
ACTARA 25 WG – đặc trị rầy nâu, bọ trĩ, bọ phấn, rệp sáp
Đã bán: 81 %
YAPOKO 250SC – đặc trị rệp sáp, rầy thánh giá, bọ nhảy
Đã bán: 81 %
WOFATAC 350EC – đặc trị ruồi vàng và nhện đỏ
Đã bán: 70 %
WOFATAC 350EC – đặc trị ruồi vàng
Đã bán: 71 %
WINTER 635EC – đặc trị sâu, rầy gây hại
Đã bán: 92 %
WATER ĐONA 07 – thuốc trừ sâu sinh học an toàn cho gia đình global gap
Đã bán: 69 %
WAMTOX 250EC
Đã bán: 79 %
VUA SÂU RỆP 555EC – đặc trị sâu, rệp
Đã bán: 67 %
VOLIAM TARGO 063SC – thuốc trừ sâu sinh học
Đã bán: 65 %
VOLIAM TARGO 063SC – thuốc trừ sâu sinh học
Đã bán: 84 %
VK SUDAN 750EC – đặc trị sâu đục thân, nhện gié, rệp sáp, sâu xanh da láng
Đã bán: 83 %
VITASHIELD GOLD 600EC – đặc trị sâu, rầy, rệp gây hại
Đã bán: 92 %
VITASHIELD 40EC – đặc trị sâu xanh da láng và mọt đục cành
Đã bán: 58 %
VISHER 25EC – đặc trị sâu cuốn lá, sâu đục thân
Đã bán: 86 %
VIFEL 50ND – đặc trị sâu năn, rệp sáp, bọ trĩ
Đã bán: 68 %
VIFAST 5EC – thuốc trừ sâu phổ rộng
Đã bán: 52 %
VIFAST 10EC – đặc trị bọ xít muỗi, bọ trĩ và rệp
Đã bán: 81 %
VIDEFEN 40EC – đặc trị sâu và rệp sáp
Đã bán: 82 %
VICTORY 585EC – đặc trị sâu rầy
Đã bán: 66 %
VIBASU 40EC – đặc trị sâu đục thân
Đã bán: 72 %
VIBAMEC 5.55EC – thuốc trừ sâu sinh học
Đã bán: 75 %
VIBAMEC 3.6EC – thuốc trừ sâu sinh học
Đã bán: 80 %
TUNGCYDAN 55EC
Đã bán: 68 %
TUNGCYDAN 30EC
Đã bán: 74 %
TUNGATIN 3.6EC – thuốc trừ sâu sinh học
Đã bán: 70 %
TREBON 10EC – thuốc trừ sâu
Đã bán: 63 %
TINH DẦU THẢO MỘC – tăng năng suất cây trồng, xua đuổi và diệt côn trùng
Đã bán: 74 %
THIFENAPYR 350SC – đặc trị sâu đục thân, sâu xanh da láng, bọ trĩ
Đã bán: 89 %
THIBIRAN JAPAN 550EC – đặc trị sâu đất, sâu xám, bọ trĩ, rệp muội
Đã bán: 50 %
THIACYFOS 600EC – thuốc trừ sâu
Đã bán: 82 %
TERVIGO 020 SC – thuốc sinh học đặc trị tuyến trùng
Đã bán: 95 %
TEREX 90SP – thuốc trừ sâu
Đã bán: 93 %
TECHTIMEX 30EC – thuốc trừ sâu sinh học
Đã bán: 73 %
TASODANT 600EC (THANH SƠN) – đặc trị sâu, rầy, rệp
Đã bán: 80 %
TASODANT 600EC – đặc trị sâu, rầy, rệp
Đã bán: 75 %
TASIEU 1.9EC – thuốc trừ sâu sinh học cao cấp
Đã bán: 57 %
TẬP KỲ 1.8EC – thuốc trừ sâu
Đã bán: 85 %
TAKUMI 20SC – thuốc trừ sâu
Đã bán: 61 %
TAKARE 2EC – thuốc trừ sâu
Đã bán: 87 %
SUPRATHION 40EC – đặc trị các loại rệp
Đã bán: 58 %
SUPHU 5SC – đặc trị sâu
Đã bán: 62 %
SUPER GUN 600EC – đặc trị sâu, rầy và rệp sáp
Đã bán: 81 %
SUNATO 540FS – đặc trị bọ trĩ, rầy, rệp
Đã bán: 85 %
SUMITHION 50EC – chuyên trị rệp sáp, mọt đục cành và bọ xít
Đã bán: 73 %
SUMIPLEO 10EC – đặc trị các loại sâu gây hại
Đã bán: 78 %
SUMIPLEO 10EC – đặc trị các loại sâu gây hại
Đã bán: 88 %
SUMI ALPHA 5EC – đặc trị sâu ăn lá, sâu khoang, sâu tơ
Đã bán: 95 %
SUBSIDE 505EC – đặc trị sâu vẽ bùa gây hại trên cây có múi
Đã bán: 59 %
SƯ TỬ LỬA 695 – đặc trị sâu đục thân, rệp muội, rệp sáp, sâu đục quả
Đã bán: 59 %
SU 30 – đặc trị mọt đục cành, sâu keo, tuyến trùng, rầy xanh
Đã bán: 78 %
SOUTHSHER 10EC
Đã bán: 67 %
SK ENSPRAY 99EC – dầu khoáng đặc trị nhện đỏ, nhện vàng, nhện lông nhung
Đã bán: 73 %
SK ENSPRAY 99EC – dầu khoáng diệt trừ côn trùng gây hại
Đã bán: 52 %
SIXTOC 555EC – thuốc trừ sâu cuốn lá, mọt đục cành, rệp sáp, rầy xanh
Đã bán: 77 %
SIXTOC 333EC – đặc trị rệp sáp, sâu phao, rầy nâu, sâu đục bẹ
Đã bán: 86 %
SIEULITOC 500EC – thuốc trừ sâu
Đã bán: 68 %
SIÊU SÙNG FISAU 135EC – thuốc trừ sâu
Đã bán: 51 %
SIÊU SÙNG 750EC – thuốc trừ sâu rầy
Đã bán: 65 %
SHIRUTE 250 – đặc trị sâu keo gây hại trên ngô và hoa màu
Đã bán: 55 %
SHERZOL 205EC – đặc trị sâu đục quả, bọ trĩ, rệp
Đã bán: 56 %
SHERPA 25EC – thuốc trừ sâu
Đã bán: 54 %
SERPAL SUPER 550EC – đặc trị sâu rầy
Đã bán: 66 %
SELECRON 500EC – thuốc trừ sâu
Đã bán: 86 %
SECURE 10EC – thuốc trừ sâu
Đã bán: 62 %
SECSAIGON 25EC – đặc trị nhện đỏ, nhện lông nhung
Đã bán: 90 %
SEC SAIGON 10EC – đặc trị sâu cuốn lá và nhiện đỏ
Đã bán: 54 %
SEC SAIGON 10EC – đặc trị sâu cuốn lá và nhiện đỏ
Đã bán: 92 %
SÂU VẼ BÙA NAKA – diệt tận gốc sâu vẽ bùa
Đã bán: 55 %
SATTRUNGDAN 18SL – đặc trị bọ trĩ, sâu cuốn lá, sâu đục thân
Đã bán: 93 %
SATTRUNGDAN 18SL – đặc trị bọ trĩ, sâu ăn lá, sâu xanh da láng
Đã bán: 81 %
SAPPRO 500EC – đặc trị rệp sáp và tuyết trùng
Đã bán: 79 %
SAPEN ALPHA 5EC – thuốc trừ sâu
Đã bán: 86 %
SALIPHOS 35EC – đặc trị sâu keo, rệp sáp, bọ xít muỗi
Đã bán: 94 %
SAIRIFOS 585EC – đặc trị rầy và rệp sáp
Đã bán: 79 %
SACOPHOS 550EC – đặc trị sâu xanh, rầy nhớt, rệp sáp
Đã bán: 72 %
SẠCH SÂU NHỆN – đặc trị nhện, sâu vẽ bùa, rầy chổng cánh và ruồi vàng
Đã bán: 87 %
RUỒI VÀNG 260 – đặc trị ruồi vàng, bọ trĩ, rầy xanh
Đã bán: 95 %
REGENT 5SC – đặc trị sâu cuốn lá
Đã bán: 60 %
PYRINEX 20EC – đặc trị các loại sâu và rệp sáp
Đã bán: 55 %
PROTIN 480EC – đặc trị rệp sáp, muỗi hành, rầy mềm, rầy xanh
Đã bán: 50 %
PROCLAIM 1.9EC – thuốc trừ sâu sinh học
Đã bán: 78 %
PRO-TIN 480EC — đặc trị mọt đục cành, sâu đục thân, tuyến trùng
Đã bán: 72 %
POLYTRIN-P 440EC – đặc trị nhện và sâu tơ
Đã bán: 89 %
POLITOC 666EC – đặc trị rệp sáp, sâu xanh da láng, bọ xít muỗi, nhện đỏ
Đã bán: 78 %
PLUTEL 3.6EC – thuốc trừ sâu sinh học
Đã bán: 92 %
PICANA 450EC – đặc trị sâu đục thân, rệp sáp, rầy xanh, ruồi vàng
Đã bán: 75 %
PESIEU 500SC – đặc trị nhện đỏ, nhện gié, nhện lông nhung
Đã bán: 89 %
PESIEU 500SC – ĐẶC TRỊ NHỆN
Đã bán: 78 %
PERMECIDE 50EC – thuốc trừ sâu
Đã bán: 88 %
ERKILL 50EC – thuốc trừ sâu
Đã bán: 92 %
PERAN 50EC – đặc trị sâu cuốn lá, sâu đục quả, bọ xít muỗi
Đã bán: 89 %
PENALTY GOLD 50EC – đặc trị sâu rầy
Đã bán: 76 %
PARMA 7.5EC – thuốc trừ sâu, trừ nhện sinh học
Đã bán: 86 %
OVERAGON 695EC – đặc trị côn trùng
Đã bán: 70 %
VERAGON 695 – đặc trị sâu đục thân, bù lạch, sâu tơ, sâu khoang
Đã bán: 91 %
ORTUS 5SC – đặc trị các loại nhện
Đã bán: 85 %
OPULENT 150SC – thuốc trừ sâu, ấu trùng và trứng sâu
Đã bán: 67 %
OHAYO 100SC – THUỐC TRỪ SÂU
Đã bán: 54 %
OFATOX 400EC – THUỐC TRỪ SÂU
Đã bán: 59 %
NURELLE D 25EC
Đã bán: 94 %
NOUVO 3.6EC – thuốc trừ sâu sinh học
Đã bán: 59 %
NISSORUN 5EC – đặc trị nhện
Đã bán: 73 %
NEWLITOC 36EC – thuốc trừ sâu sinh học
Đã bán: 57 %
NANO THẢO MỘC – thuốc sinh học đặc trị côn trùng và nấm bệnh
Đã bán: 79 %
MOVENTO 150OD – thuốc trừ sâu
Đã bán: 66 %
MOTOX 10EC – đặc trị sâu đã kháng thuốc
Đã bán: 54 %
MONDEO 40EC
Đã bán: 76 %
MIKTIN 3.6EC – đặc trị sâu rầy rệp
Đã bán: 74 %
MIKMIRE 2.0EC – thuốc sinh học diệt trừ côn trùng gây hại
Đã bán: 73 %
MEGASHIELD 525EC – thuốc trừ sâu rầy rệp
Đã bán: 61 %
MEGASHIELD 525EC – thuốc trừ sâu rầy rệp
Đã bán: 72 %
MAXFOS 50EC – đặc trị sâu đục thân, rệp sáp, sâu khoang
Đã bán: 71 %
MATCH 50EC – thuốc trừ sâu
Đã bán: 60 %
MARSHAL 200SC – thuốc trừ sâu
Đã bán: 95 %
MAPY 48EC – đặc trị rệp sáp, sâu xanh, mọt đục cành, ruồi vàng
Đã bán: 67 %
MAP GREEN 6AS
Đã bán: 95 %
MAP GO 20ME – đặc trị nhện gié
Đã bán: 63 %
MALFIC 50EC – thuốc trừ sâu
Đã bán: 87 %
LOSMINE 250EC – đặc trị sâu rầy rệp
Đã bán: 65 %
LOSBAN 40EC – đặc trị sâu, rệp sáp, mối
Đã bán: 56 %
LANNATE 40SP – đặc trị sâu
Đã bán: 69 %
KYODO 25SC – trừ nhện đã kháng thuốc
Đã bán: 75 %
KUN SUPER 150SC – đặc trị sâu kháng thuốc
Đã bán: 82 %
KINAGOLD 23EC
Đã bán: 60 %
KELTHANE 18.5EC – đặc trị các loại nhện gây hại
Đã bán: 91 %
KASAKIUSA 130EW – đặc trị bọ trĩ
Đã bán: 51 %
KARATE 2.5 EC – đặc trị sâu ăn lá, sâu tơ, sâu keo
Đã bán: 59 %
JIAMI 10SL – đặc trị sâu rầy
Đã bán: 79 %
INIP 650EC – đặc trị rầy nâu, rệp sáp, bọ trĩ
Đã bán: 66 %
INDOPHOS 700EC – đặc trị rệp sáp, mọt đục cành, sâu đục quả
Đã bán: 73 %
IMCHLORAD 350EC – đặc trị rệp sáp
Đã bán: 70 %
HOPSAN 75EC – thuốc đặc trị bọ trĩ, rầy lưng trắng, ruồi đục quả
Đã bán: 66 %
HIDDENCARD 250EC – thuốc trừ côn trùng và bệnh
Đã bán: 56 %
HAIHAMEC 3.6EC – thuốc sâu sinh học
Đã bán: 74 %
GASRICE 15EC – thuốc trị bọ trĩ
Đã bán: 63 %
GAMMALIN 170EC – thuốc trừ sâu rầy
Đã bán: 88 %
FORWATRIN C 44WSC
Đã bán: 64 %
FORSAN 50EC – thuốc trừ sâu
Đã bán: 81 %
FORFOX 400EC – thuốc trừ sâu
Đã bán: 80 %
FMTOX 25EC — trị bọ xít muỗi, sâu đục thân, mọt đục cành
Đã bán: 77 %
FM-TOX 50EC – thuốc trừ sâu
Đã bán: 90 %
FISAU 135EC – đặc trị sùng đất
Đã bán: 58 %
FIPHOS 555EC – trị sâu, rầy, rệp
Đã bán: 79 %
FIER 500SC – đặc trị nhện
Đã bán: 81 %
FENAPYR 240SC
Đã bán: 78 %
FASTAC 5EC - trị sâu miệng nhai, chích hút
Đã bán: 93 %
ESKA 250EC
Đã bán: 84 %
EMAGOLD 6.5EC (DẦU NEEM) – đặc trị sâu và bọ trĩ
Đã bán: 71 %
EMAGOLD 6.5EC (DẦU NEEM) – đặc trị sâu và bọ trĩ
Đã bán: 71 %
EMABEN 2.0EC – thuốc trừ sâu sinh học
Đã bán: 89 %
ĐẦU TRÂU BIHOPPER 270EC – thuốc trừ sâu sinh học
Đã bán: 60 %
ĐẦU TRÂU BIHOPPER 270EC – đặc trị nhện đỏ và rệp sáp
Đã bán: 83 %
ĐẠI BÀNG LỬA – thuốc đặc trị rệp sáp, sâu đục thân, tuyến trùng
Đã bán: 79 %
DRAGON 585EC – thuốc trừ sâu ăn lá, sâu đục thân
Đã bán: 90 %
DRAGON 585EC –đặc trị rệp sáp, sâu vẽ bùa, rầy xanh, rầy nhớt
Đã bán: 51 %
DIRECTOR 70EC
Đã bán: 76 %
DIPTECIDE 90WP
Đã bán: 69 %
DIMECIDE 40EC
Đã bán: 55 %
DIAZOL 50EW – đặc trị nhện gié lúa và mọt đục cành cà phê
Đã bán: 86 %
DIAZAN 60EC
Đã bán: 87 %
DEMON 50EC
Đã bán: 94 %
DELTA GOLD 60EC – thuốc diệt côn trùng tổng hợp cho vườn cây và nhà xưởng
Đã bán: 55 %
DECIS REPEL 2.5SC
Đã bán: 53 %
DECIS 2.5EC
Đã bán: 90 %
DẦU KHOÁNG DS 98,8EC - đặc trị nhện đỏ, nhện lông nhun
Đã bán: 62 %
DẦU KHOÁNG DS 98,8EC – đặc trị nhện đỏ
Đã bán: 55 %
DAPHATOX 35EC
Đã bán: 82 %
DANITOL S 50EC – chuyên trị nhện, sâu, rầy và rệp sáp
Đã bán: 67 %
CYRUX 25EC – đặc trị sâu cuốn lá, đuông dừa, sâu khoang, sâu đục thân
Đã bán: 92 %
CYRIN SUPER 250EC – đặc trị sâu cuốn lá, sâu xanh, sâu đục thân
Đã bán: 62 %
CYPERMAP 25EC – đặc trị sâu cuốn lá, bọ trĩ, bõ xít
Đã bán: 95 %
CYPERKILL 25EC
Đã bán: 84 %
CYPERAN 10 EC - thuốc trừ sâu
Đã bán: 63 %
CYPER 25EC – đặc trị sâu xanh, sâu ăn lá, bọ xít
Đã bán: 76 %
CYMERIN 5EC
Đã bán: 81 %
CYGOLD 666 EC
Đã bán: 77 %
CRUISER PLUS 312.5 FS – thuốc trừ sâu, bệnh và xử lý hạt giống
Đã bán: 55 %
CONPHAI 100SL – đặc trị rầy nâu, rầy xanh, bọ trĩ
Đã bán: 91 %
CONFIDOR 100SL – đặc trị bù lạch, bọ cánh tơ, rầy chổng cánh
Đã bán: 58 %
COMDA 250EC – đặc trị sâu – rầy – rệp – nhện
Đã bán: 77 %
CLOTHION 55EC
Đã bán: 63 %
CLASSICO 480EC – đặc trị sâu cuốn lá, rệp sáp
Đã bán: 91 %
CHLORBAN 20EC
Đã bán: 74 %
CHIEF 260EC – đặc trị sâu đục thân và nhện
Đã bán: 72 %
CHECKSAU TSC 500EC – đặc trị sâu hiệu quả
Đã bán: 87 %
CARBOSAN 25EC – đặc trị rầy nâu và bọ trĩ gây hại
Đã bán: 90 %
CARBAMEC 100EC – thuốc trừ sâu sinh học
Đã bán: 79 %
CABATOX 600EC – thuốc trừ sâu rầy
Đã bán: 83 %
BUGATTEE GOLD 120SC – thuốc trừ sâu và côn trùng
Đã bán: 68 %
BRIGHTIN 4.0EC – thuốc trừ sâu sinh học đặc trị bọ trĩ, sâu cuốn lá, nhện gié
Đã bán: 52 %
BRIGHTIN 1.8EC – thuốc trừ sâu sinh học
Đã bán: 79 %
BOP 600EC – đặc trị rệp sáp, mọt đục cành, sâu đục thân
Đã bán: 92 %
Boema 19ec – thuốc trừ sâu sinh học
Đã bán: 69 %
Binh58 40ec – thuốc trừ sâu
Đã bán: 82 %
Bestox 5ec
Đã bán: 87 %
Basutigi 40nd – đặc trị sâu đục thân hại lúa
Đã bán: 77 %
B40 SUPER THUỐC TRỪ SÂU NHỆN BỌ TRĨ SINH HỌC
Đã bán: 55 %
Azadi neem oil – dầu neem hữu cơ diệt côn trùng hiệu quả
Đã bán: 70 %
Atabron 5ec – thuốc đặc trị sâu xanh da láng, sâu đục thân
Đã bán: 69 %
Arrivo 10 EC
Đã bán: 81 %
Andoril 250ec – thuốc đặc trị bọ xít và sâu đục thân
Đã bán: 62 %
Anboom 48ec – thuốc trừ sâu
Đã bán: 69 %
Amico 10ec – thuốc đặc trị rầy nâu, bọ trĩ
Đã bán: 54 %
Ameta 150sc – pesticide for plants
Đã bán: 84 %
Amater 150sc – thuốc đặc trị sâu rầy
Đã bán: 88 %
Altach 5ec – thuốc trừ sâu
Đã bán: 51 %
alphacide 100ec – thuốc trừ sâu
Đã bán: 76 %
alika 247sc – đặc trị sâu rầy gây hại
Đã bán: 64 %
alfathrin 5ec – thuốc đặc trị sâu cuốn lá, bọ xít muỗi
Đã bán: 71 %
ALFAMITE 15EC - Thuốc đặc trị nhện đỏ, nhện gié, nhện lông nhung
Đã bán: 54 %
alfacua 10ec – thuốc đặc trị rệp sáp, bọ xít muỗi trên cây trồng
Đã bán: 92 %
akulagold 260ew – thuốc đặc trị ruồi vàng, bọ trĩ, rầy xanh
Đã bán: 75 %
agromectin 1.8ec – thuốc trừ sâu sinh học
Đã bán: 87 %
AGIAZA 4.5EC – THUỐC TRỪ SÂU SINH HỌC
Đã bán: 69 %
ACIMETIN 3.6EC – THUỐC TRỪ SÂU SINH HỌC
Đã bán: 54 %
ABATIMEC 5.4EC – THUỐC TRỪ SÂU SINH HỌC
Đã bán: 63 %
ABATIMEC 3.6EC – THUỐC TRỪ SÂU SINH HỌC - Đặc trị Nhện đỏ Sâu cuốn lá Bọ trĩ
Đã bán: 80 %
ABATIMEC 1.8EC – THUỐC SÂU SINH HỌC
Đã bán: 94 %
Thuốc trừ sâu Sairifos 585EC
Đã bán: 84 %
AGRI-GRO FOLIAR BLEND – PHÂN BÓN LÁ CUNG CẤP TRUNG VI LƯỢNG
Đã bán: 78 %
AGRI-GRO FOLIAR BLEND – PHÂN BÓN LÁ CUNG CẤP TRUNG VI LƯỢNG
Đã bán: 78 %
Combo 3 chai Chất Bám Dính Sinh Học Neem (500ml/chai)
Đã bán: 82 %
CHẾ PHẨM NANO GOLD THẢO MỘC CHUYÊN PHÒNG BỆNH CHO HOA LAN VÀ HOA HỒNG
Đã bán: 71 %
Wasawa - Phân Bón Hữu Cơ Sinh Học - Lên Màu Đẹp Trái
Đã bán: 63 %
VITAZYME – PHÂN BÓN LÁ CAO CẤP CHO CÂY TRỒNG
Đã bán: 88 %
Phân bón Terra Sorb 4 Root Siêu Ra Rễ 1Lit - PB69
Đã bán: 52 %
AMINO QUELANT FE – PHÂN BÓN LÁ HỮU CƠ BỔ SUNG VI LƯỢNG SẮT
Đã bán: 86 %
DELFAN PLUS – PHÂN BÓN LÁ CUNG CẤP CHO CÂY DINH DƯỠNG AMINO ACIDS
Đã bán: 73 %
AGRI-GRO FOLIAR BLEND – PHÂN BÓN LÁ CUNG CẤP TRUNG VI LƯỢNG
Đã bán: 95 %
ACIDIFIER 30-10-10+TE – PHÂN BÓN LÁ NPK CHUYÊN DÙNG CHO HOA LAN VÀ CÂY KIỂNG
Đã bán: 57 %
Phân-Bón-Trung-Vi-lượng-Crystal
Đã bán: 68 %
Phân Bón Trung Vi Lượng Sitto-v
Đã bán: 52 %
Phân Vi lượng Bo Super
Đã bán: 95 %
Siêu Kẽm Magiê
Đã bán: 83 %
Siêu Zn Bo
Đã bán: 52 %
Siêu Bo Canxi hạn chế rụng hoa và trái non
Đã bán: 89 %
Phân bón trung vi lượng Nutri Smart
Đã bán: 62 %
Phân Hữu Cơ Vi Sinh Song Long
Đã bán: 92 %
Phân Vi Sinh Hữu Cơ Gà Organic
Đã bán: 92 %
Phân Bón SA Nhật làm ở Hàn Quốc
Đã bán: 88 %
Phân Bón Đầu Trâu NPK 20-5-5-10S-TE
Đã bán: 56 %
Phân bón Super Lân Lâm Thao
Đã bán: 51 %
Phân Bón Lân Ninh Bình
Đã bán: 70 %
Kali Phú Mỹ
Đã bán: 63 %
Phân Bón Đầu Trâu NPK 16-5-17-TE
Đã bán: 94 %
Phân bón Kali MOP Hà Anh Belarus
Đã bán: 67 %
Vôi Lân Giải Độc Rễ
Đã bán: 89 %
Ure Vàng
Đã bán: 71 %
Ure Xanh
Đã bán: 78 %
Phân Bón DAP Phú Mỹ
Đã bán: 60 %
Phân Bón SA Kim Cương Ube
Đã bán: 85 %
SA Phú Mỹ
Đã bán: 51 %
Phân bón SA Nhật
Đã bán: 66 %
Phân bón N-P-K Phú Mỹ 16-16-8+13S+TE
Đã bán: 71 %
Phân bón Ure cà mau hạt đục
Đã bán: 57 %
Phân bón Lân Văn Điển
Đã bán: 89 %
Phân bón Đạm Phú Mỹ - Ure
Đã bán: 58 %